Groepsverzekering werknemers

Groepsverzekering voor werknemers

Neem een kijkje op www.slimsparen.be via Leef ! Slim sparen en beleggen.

Een groepsverzekering voor werknemers wordt afgesloten door de werkgever en vormt een aanvulling om de beperkingen van de sociale zekerheid op te vangen.

Deze verzekering is een aantrekkelijke oplossing om uw financiële toekomst veilig te stellen:

  • U bouwt een aanvullend pensioenkapitaal (tweede pijler) op dat na uw pensionering zal zorgen voor een welkome aanvulling van uw wettelijk pensioen (eerste pijler). 
  • U kunt in de meeste gevallen een bijkomende waarborg tegen overlijden onderschrijven. De overheid stimuleert de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstige fiscaliteit, zowel voor werknemers als voor werkgevers.

Waarom is een groepsverzekering interessant voor mij ?

Een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordeliger dan een loonsverhoging.

De premies van een groepsverzekering worden niet als voordelen in natura beschouwd. 

De uitkering op het moment van pensionering of bij overlijden worden onderworpen aan een gematigd belastingtarief in de personenbelasting.

Contacteer ons voor verdere informatie.