Lange termijnsparen

Lange termijnsparen (fiscaal of niet fiscaal)

Neem ook een kijkje op www.slimsparen.be via Leef! Slim sparen en beleggen.

Lange termijnsparen is een aantrekkelijk spaarsysteem, waarmee u een extra pensioenkapitaal opbouwt, door maandelijkse of jaarlijkse stortingen. Dit kan zowel via een Tak-21 of Tak-23 levensverzekeringscontract.

U hebt de keuze tussen een niet-fiscaal of fiscaal contract, waar U voor dit laatste ongeveer 30% fiscaal voordeel uit uw gestorte premies haalt, het maximaal fiscaal jaarlijks te spenderen bedragen wordt ieder jaar opnieuw bepaald en hangt ook af van uw belastbaar inkomen.

Fiscaal kan u een dergelijke spaarverzekering aangaan tot minstens je 65e verjaardag, bij aanvang dient het contract nog minstens 10 jaar te lopen. In concreto kan u voor fiscale redenen ten laatste op je 64e nog een fiscaal contract opstarten, voor minstens 10 jaar.

Voor niet-fiscale contracten bepaalt u vrij zelf de duurtijd, kan bvb ook voor een bepaald doel zijn (doelsparen).

Het spaarcontract kan uitgebreid worden met aanvullenden dekkingen, zoals :
•overlijden
•overlijden door ongeval
•dekking blijvende invaliditeit (persoonlijke lening, premiebetaling)
•gewaarborgd inkomen

Een van onze partners, Baloise, heeft een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld, neem een kijkje !

In functie van uw verlangens, behoeften en uw beleggersprofiel kijken we welke formule of combinatie best bij u past, op een eerlijke transparante manier.

Indien u vragen hebt www.slimsparen.be.