Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering

Deze wettelijk verplichte verzekering dekt de arbeidsrisico's in van uw personeel tijdens het uitoefenen van hun job en tijdens hun verplaatsing van en naar werk.

De premie is afhankelijk van het uitgeoefende beroep van de werknemer.

Deze verzekering komt tussen tot het wettelijk vastgelegd maximum, het is ook mogelijk om bijkomend het excedent (gedeelte boven het wettelijk maximum in te dekken).

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of voor een offerte !