Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

Wanneer je een hypothecair krediet afsluit, kan je er voor kiezen om een verzekering te nemen die je partner of andere familieleden of begunstigden beschermt, in geval jij overlijdt vooraleer de lening volledig is terug betaald.

Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht, maar wordt algemeen aanbevolen.

U kan zich laten verzekeren voor het volledige kapitaal of voor een gedeelte, naargelang uw wensen. Bijkomend kunnen er waarborgen worden bijgenomen zoals, 'overlijden door ongeval', 'arbeidsongeschiktheid' en 'onvrijwillige werkloosheid'.

Naargelang uw keuze, kan je de premies fiscaal aftrekbaar maken in 'enige en eigen woning' of 'pensioensparen'. Wij overlopen graag met u, welke formule het best past bij u past in functie van uw verlangens en behoeften, ook in combinatie met de fiscale mogelijkheden (fiscale optimalisatie).

Steeds bereid voor een offerte of informatie.

Aarzel niet om ons te contacteren !