Belegging Tak-21

Belegging Tak-21 :

Een belegging Tak-21 is een belegging via de tak levensverzekeringen. Deze belegging is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract., per contract is ook de depositogarantie van 100.000 € (Belgisch recht) van toepassing. Meer informatie omtrent Tak-21 is terug te vinden op  https://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/de-tak-21-verzekering/spaarverzekering 

In functie van uw verlangens, behoeften en uw beleggersprofiel kijken we samen welk product er best bij u past !

Voor onze contactgegevens neem een kijkje op www.verzekerdsparen.be.