Belegging Tak-26

Belegging Tak-26 :

Een tak-26 polis biedt je een gegarandeerde intrestvoet. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product, wel dat je geen 2% premietaks moet betalen, wat wel het geval is bij Tak-21 en Tak-23.

Daartegenover staat dat je wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Die roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%, dat weegt uiteraard op het rendement van je polis. Je betaalt de roerende voorheffing ook na het achtste jaar van je contract, in tegenstelling tot bij een Tak-21 levensverzekering.

Hoewel een Tak-26 product wel degelijk een levensverzekering is, heeft het weinig weg van een traditionele verzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde, het is een kapitalisatiecontract.

Bedrijven en verenigingen kunnen ook intekenen op een Tak-26 polis.

Wens je ons te contacteren, neem een kijkje op www.verzekerdsparen.be